Kategorier
Islam

Den muslimska pöbeln i Tanger som ropade “Nåd! Nåd!”

Just nu läser jag inledningen till Fredrik Crusenstolpes (1801-1882) översättning av Koranen. Crusenstolpe utförde den första publicerade och fullständiga översättningen av Koranen till svenska 1843. Hans inledning är väldigt omfattande där han bland annat skriver om Koranen och om profeten Muhammeds ﷺ liv och budskap. Ofta blir det tyvärr väldigt förenklat och fördomsfullt även om han för sin tid ansågs vara mindre kritisk. Ett resultat av den orientalistiska tidsandan.

Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)
Fredrik Crusenstolpe (1801-1882)

I en av fotnoterna till hans inledning återberättar Crusenstolpe en intressant iakttagelse som han gör i Tanger i Marocko. Crusenstolpe utsågs nämligen 1842 till konsulatsekreterare i Marocko.

Crusenstolpe berättar om hur han blir vittne till hur en ung man avrättar sin broders mördare. Vad jag fann intressant med denna rapport är hur folket som samlats på torget reagerade. En hämndlysten och blodtörstig pöbel hade skanderat “Avrätta! Avrätta!” Istället ropar de “Nåd! Nåd!”. Varför? Det är min övertygelse om att folket som samlats på plats var inspirerade av Koranens budskap. Även om Koranen ger offret rätt till vedergällning är förlåtelsen mer gudfruktig och ärofull.

I Koranen omnämns “öga för öga” men med tillägget att de som förlåter kan få Guds förlåtelse.

“Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.” (5:45)

I en annan koranvers nämns att den som förlåter och söker försoning med sin fiende skall belönas av Gud.

“Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.” (42:40)

Att inte vedergälla och istället visa tålamod är det bästa.

“Om ni besvarar [ett angrepp som ni utsatts för], besvara det då med samma medel som användes mot er; men om ni visar tålamod är detta det bästa för de tålmodiga.” (16:126)

Och nu till Crusenstolpes iakttagelse i Tanger.

Crusenstolpes egna ord

En varm sommardag i Tanger,1 under det att jag låg i fönstret att inandas den svalkande hafsvinden, såg jag en karl med jernblack 2 föras förbi.

På förfrågan svarades mig att det var samma person som 14 dagar förut begått ett mord på den allmänna marknadsplatsen, belägen utanför stadsporten, och hvilken utfördes att undergå sitt straff.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Angelägen att från närmare håll gifva akt på hvad som skulle ske, skyndade jag till den svenska trädgården, strax utom staden, från hvilken man har en god utsigt över nämde plats.

Fången fördes genom folkhoparne, sysselsatte med att köpa, och föryttra, sina lifsmedel och varor, utlagde på marken, emellan hästar, åsnor och kameler, till sjelfva stället hvarest han föröfvat sin gerning.

Här framkallades den mördades broder, en ung man om 17 år, hvilken förtjenade sitt uppehälle såsom dagsverkare vid stadens byggnader.

I ett ögonblick upphörde det vanliga sorlet, och på den stora platsen kunde man höra surrningen af en fluga, från ena ändan till den andra.

Den befälhafvande Kaiden uppläste Kjesarens befallning, som innehöll att han lemnade den brottslige, till den mördades slägt, så att om den nöjde sig med att mottaga mansbot 3 af mördaren, skulle han få nåd; men om den äskade att taga hans lif, vore det tillåtet.

Emedlertid sågs en yngling hållande en pistol i hand, lugnt samtala med fången, ur hvars egen mun han inhemtade uppgift om sättet hvarpå han hade verkställt mordet; och då Kejsarens vilja var tillkännagifven, och folkhoparne ropade: “nåd”! “nåd”! steg ynglingen bakom den fängslade, och i det han yttrade: “jag säljer ej min broders blod”, sände han mördaren till evigheten med ett skott i ryggen.


Vad tycker du om det inträffade? Skriv ner dina tankar i kommentarrutan nedan.

monstrades

Kategorier
Citat

Ge aldrig upp!

Citat av Okänd.

Kategorier
Citat

Religiöst primitiva

Citat av Karen Armstrong.

 

Kategorier
Islam

Intervjuad om äktenskap och kärlek av Muslimtraff.se

Sumayya från Muslimtraff.se träffade mig och min hustru för en intervju om äktenskap och kärlek. Detta blogginlägg hittar du ursprungligen på Muslimtraff.se.

Om du är intresserad av att lära dig mer om det muslimska äktenskapet då vill jag tipsa dig om min distanskurs Äktenskapskörkortet.

Och nu till intervjun…

Vi sitter inne i Tahara efter stängning, det är en av de sista riktigt varma sensommarkvällarna. Det känns inte som att man undkommer värmen någonstans. En fläkt snurrar runt och ger lite välbehövlig svalka. Framför mig sitter det gifta paret Salih och Shifaa. Salih är till yrket lärare i samhällskunskap. Han har även arbetat länge med folkbildning och är en aktiv föreläsare i Sverige. Han är projektledare för Hikmainstitutet och har samlat över hundrafemtio föreläsningar på svenska om islam. Det senaste projektet i raden är podcasten Muslimska Perspektiv där han tillsammans med Salahuddin Barakat ska diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån ett muslimskt perspektiv. Shifaa är född i Indien och uppväxt i USA och har magisterexamen i Management Control. Hon konverterade till islam från hinduismen år 1999. Hon är egen företagare sedan 2007 och driver butiken Tahara.se tillsammans med Salih.

Omgivna av glittriga festklänningar, burkinis och svarta abayor sitter vi och pratar om något helt annat än klädsel, nämligen kärlek och äktenskap. Det var lite speciellt att intervjua ett gift par och intervjun blev full av skratt blandat med allvar, vilket det lätt blir när man blandar personliga berättelser med religiösa frågor.

Salih, vem är Shifaa?

Salih: Oj, vilken stor fråga. Shifaa är en förebild för mig. En person som jobbar hårt och som har höga mål och ideal i livet. Hon är min närmsta vän här i livet. Hon är min ”soulmate” som man säger på engelska. Vi har varit gifta nu ganska länge…

Shifaa: Tretton år.

Salih: Ja, i tretton år. Så hon är en förebild för mig, att vara mamma och alla de här sakerna som att öppna en butik och starta den och göra en sådan verksamhet som hon gör. Jag har lärt mig jättemycket av henne, både i karaktär och moral men också i att vara en företagare.

Shifaa, vem är Salih?

Shifaa: Salih är min bästa vän, han är någon som alltid försöker vara aktiv speciellt inom islam. Ibland vet jag inte vad han håller på med på kvällarna, han skriver hela tiden och han köper de dyraste pennorna, haha, men jag klagar inte för jag vet att han använder de pennorna för islam. Han läser många böcker och skriver ner anteckningar hela tiden. Så på ett sätt så blir jag lite avundsjuk, för jag är här och jag försöker komma igång med allting i dunya, för jag måste fixa saker hemma och allting med barnen, medan han sitter på kvällarna och förbereder för sin akhira. Kvinnor har en annan roll, de har mycket mer ansvar. Men alhamdulillah. Salih har en karaktär som en ”riktig svensk”, haha – no offense. Vilket jag tycker är bra, ödmjukhet, att försöka undvika konflikter och sådant, det är bara ett plus och det är även bra inom islam.

Ni har varit gifta i tretton år, hur träffades ni?

Shifaa: Vi träffades genom en gemensam vän. Hon bor i Amerika och vi umgicks jättemycket tillsammans, vi var i moskén tillsammans, vi körde till Washington DC när det var protester där för Gaza. Vi var mycket goda vänner. Jag visste inte att hon hade träffat Salih, alltså lärt känna honom via internet. Salih hade en hemsida som hette islamska.org och det var på engelska och svenska.

Salih: Det var en sporadisk kontakt.

Shifaa: Men i alla fall, hon berättade om Salih till mig fyra år innan jag träffade Salih. Jag sa nej, jag ska aldrig flytta till ett annat land, jag vill inte gifta mig och flytta bort.

Var bodde du då?

Shifaa: Jag bodde i USA, jag bodde där nästan hela mitt liv. Sen gick det fyra år till och så började hon tala om honom igen. SubhanAllah, allting bara gick smidigt.

Och ni har barn tillsammans?

Salih: Yes.

Nu driver ni Tahara tillsammans, eller är det du Shifaa som driver butiken? Jag vet att du jobbar här Salih?

Salih: Nja, fram tills nu. Jag har fått en heltidsanställning i skolan där jag jobbar, så jag har släppt Tahara en del. Men jag är ändå med och lägger ner tid och jobbar här under helger och tar hand om Facebook så jag har vissa bitar. Men jag är inte så mycket i butiken som jag var tidigare. Under hela företagets start, de fem åren vi haft butiken, så har jag varit med ganska mycket på deltid.

Hur är det att vara ett gift par och driva en verksamhet tillsammans?

Shifaa: Roligt men har varit väldigt stressigt, och den enda sak vi pratar om är Tahara. Det är svårt att prata om något annat för det finns allting något att säga om Tahara.

Salih: Man måste komma bort från varandra ibland. Samtidigt är det kul att man har något som man bygger tillsammans. Tahara är ju någonting som hon och jag har byggt tillsammans och det är en service till muslimerna i Malmö och Sverige. Man har en partner man kan bolla idéer med. Jag tycker det är jättespännande och jätteroligt, jag har lärt mig mycket om att driva ett företag. Samtidigt är det krävande, men det är ju alla företag. Alla som sysslar med företagande vet hur krävande det är.

Shifaa: Det är som ett tjugofyra-timmars jobb, och jag säger stressigt för de första fem åren har varit mycket intensiva och vi har expanderat mycket. Alhamdulillah. Det är bra, vi har jobbat tillsammans men nu har han ett annat jobb.

Salih: Hon har anställt, så nu får hon lite mer tid till annat och jag kan syssla med det jag är utbildad till.

Hur föddes idén om Tahara? Jag har hört att det började i källaren hemma hos er?

Shifaa: Själva idén kom spontant. Jag gjorde dua till Allah och tänkte, jag är trettio år gammal och jag måste ha någonting som jag kan säga ”jag har byggt upp det här”. Det blev bara så att jag ringde en vän i Amerika som har en klädesbutik, jag var hennes kund från början, hon gav mig lite kontakter i muslimska länder. Så jag började ringa folk, beställa kläder och så. Vi bodde med Salihs föräldrar i en villa som hade en källare, som jag tog över helt, haha! Jag började sätta upp hyllor och bygga ett lager där.

Salih: Sen började kunder göra beställningar och ibland ville de prova kläderna så då kom de hem till oss, till mina föräldrar, haha!

Shifaa: Det fanns en dörr i huset som gick direkt från trädgården in i källaren så jag öppnade dörren där och släppte in dem via den vägen.

Salih: Sen var det min faster som kom på besök också, från Danmark. Så visade vi källaren och hon sa att ”de här fina kläderna borde vara i en butik!”.

Shifaa: När vi flyttade ut från min svärfars hem så tänkte jag ”var ska jag nu ha mina varor?”, det blir så jobbigt att gå hem till honom varje gång. Så när vi köpte vårt hus så hittade vi en lokal samtidigt, ungefär en månad efter.

Salih: Samtidigt, att flytta till ett nytt ställe och öppna butik samtidigt, puuuh!

Det var stressiga dagar för er?

Shifaa: Ja, det var det subhanAllah! Jag blev gravid direkt efter och… alhamdulillah, men jag känner att Allah har ordnat allting. Han har bara ordnat allting perfekt. Han visste exakt vad jag behövde. När vi hittade lokalen så kände jag att jag var tvungen att öppna en butik, för jag kunde inte fortsätta att ta folk hem till min svärfar.

Salih: Du var ganska kräsen att det skulle vara här, i det här området. Du gick ju runt här i området till butiker och bara ”kan ni tänka er att hyra ut era lokaler?”. Jag kommer ihåg att du gick till det där Polska livsen till exempel. De sa att ”nej, vi har ju verksamhet här, vi ska inte sälja”.

Shifaa: Jag lovar, SubhanAllah efter en månad så hade de sålt sin lokal! Alhamdulillah, man ska lita till Allah.

Vad är kärlek?

Shifaa: Han kan svara på den, hahaha!

Salih: Det är en stor fråga. Alltså kärlek är att man bryr sig om en annan människa. Det har olika stadier också, kärlek. Kärlek är på ett sätt när man först träffas, den här lite ”high”, man går på moln och är nykär, det är en kärlek. Sen har man en kärlek som mognar med tiden, när man får barn och sådana saker. Man bryr sig om varandra. Omtänksamhet. Någon man kan komma hem och dela sina tankar och åsikter med. En livspartner.

Shifaa: Jag tycker det viktigaste för mig är att paret hjälper varandra. Det är jätteviktigt. De flesta män från vad jag hört är… du vet… kvinnorna är mycket mer aktiva. De håller många bollar i luften, men samtidigt blir de trötta. Jag tycker att man känner kärlek bara av att se att den ena gör så mycket för den andra. Jag vet att Salih är en person som hjälper mig hela tiden. Han är så omtänksam, så självklart känner man mer kärlek till den personen.

Salih: En annan person som man kan tänka på och dela med sig till så att man inte är egoist. Någon som man kan känna närhet till.

Shifaa: När man delar allting tillsammans, så bygger man upp ett hem tillsammans. Barn, och allting, man kommer bara närmare varandra, man blir som bästa vänner tycker jag.

Salih, du är ute och föreläser mycket och har kontakt med ungdomar och vuxna både på plats och över nätet. Vad tror du är den största utmaningen för människor som vill gifta sig?

Salih: Det finns flera utmaningar, men en stor utmaning är naturliga mötesplatser. För att om vi tittar i muslimska samhällen så har man ett nätverk. Vad som händer är att familjer kommer hit och ungdomar som är födda här i Sverige blir praktiserande. Deras föräldrar kommer från ett nätverk som de har lämnat i en by eller stad i sitt hemland. Så kommer de hit och blir lite isolerade och har inte längre det kontaktnät som kunde hjälpa till exempel sonen att hitta någon på det traditionella sättet. Och de här ungdomarna är praktiserande och alla säger till dem att ”du får inte titta på flickor”, ”du får inte ta kontakt med dem”, det blir svårt att hitta naturliga mötesplatser för dem. Det är en stor utmaning. En annan utmaning är att man inte vet vad äktenskap handlar om. Inte ens jag visste det när jag gav mig in i det. Vi blir helt oförberedda att ge oss in i det. Det är ingen som pratar om det, det är ingen som utbildar kring de här frågorna. Vi är ”medierade”, jag läser en bok som handlar om ”mediation” alltså hur vi är formade av media, musik, film. Vår uppfattning av kärlek och äktenskap är det som alla filmer från Hollywood och Bollywood handlar om, musik och sådant. Det är en skev bild av vad äktenskap och kärlek är. Men folk gifter sig med den bilden.

Shifaa: Och det är inte verkligheten…

Salih: Det är inte verkligheten. Sedan möts man av något annat än den bilden man haft, blir besvikna och det är en av anledningarna till att en del äktenskap inte håller hela vägen. Just det där, jag får mycket frågor från ungdomar som vill gifta sig. De vet inte hur det ska gå tillväga för att gifta sig. Hur ska jag hitta någon? Jag kommer ihåg, för jag har varit i samma sits. Vem ska jag vända mig till? Vem kan jag prata med? Så pratar man med någon imam, och han har inte tid. Ska man bara gå upp till en tjej och säga ”hej, vill du gifta dig?”. Även om det är halal i islam så är det ett helt tabu. Du får inte gå fram till det motsatta könet och fråga om giftermål, trots att det finns tydliga exempel i islams historia där till och med kvinnor friade till män. Men det är helt tabu nu, och anses vara fel.

Vad brukar du säga till de ungdomarna som kommer till dig och frågar?

Salih: Alltså, jag försöker hjälpa dem. Ber dem ge mig lite tid så att jag kan kolla med min fru. Ser om hon känner någon i passande ålder och sådär. Vi försöker matcha, och vi har lyckats några gånger, en eller två, tre stycken. Sen är det ju inte alltid att man lyckas, men man försöker hjälpa till. Sen när man går till föreläsningar så säger många, även män, att det här är en bit som saknas. Alla behöver inte starta studiecirklar, alla behöver inte öppna en källarmoské. Vi behöver någon som tar hand om det här, för det här är ett problem. Alla har liksom tänkt på det, den här tanken med en sajt där folk som är intresserade av att gifta sig kan registrera sig. Men det har inte funnits i Sverige förrän nu. Det är ett jättebra tillskott inshaAllah.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Det är ett stort steg giftermålet, det är för livet. Det är någonting allvarligt. Skilsmässa är inte något man bara tar lättvindigt. Det finns hadith om det här att det är något som Allah har tillåtit men inte någonting som Han tycker om. Idag tar många skilsmässa lättvindigt. Så, giftermål är ett stort val, och många ungdomar känner till det och det är det som gör att det finns ett så stort sug efter äktenskap. Jag har märkt det när jag har haft budskapet.tv eller har haft föreläsningar, så fort man har valt att föreläsa om kärlek eller äktenskap så har det alltid var mycket ungdomar som har kommit. Vill man få dit många så ska man prata om kärlek! Det är för att det finns ett så stort sug efter det här och det är ett mycket viktigt steg i livet.

Shifaa, vad tänker du om vad det finns för utmaningar?

Shifaa: Jag tänker att en utmaning som finns för tjejer är deras föräldrar. Många har hittat någon de vill gifta sig med, men de får inte på grund av att de inte har samma nationalitet. Jag tycker att det är ett problem. Många föräldrar tänker att de vill ha någon från sitt eget land, samma kultur och så. Jag förstår det också på ett sätt, men om deras barn redan har hittat någon och den personen är bra, så borde man inte stoppa dem från att gifta sig med varandra.

Salih: Tyvärr är det ett stort problem med muslimska föräldrar som inte har förstått att de har kommit till Sverige. Jag får tjejer som ringer till mig och berättar ”jag är jättekär i den här pojken, han är hur fin som helst och har träffat mina föräldrar och de har ingenting att anmärka på”, men de säger öppet att tyvärr, han är inte från samma by eller stad. Och föräldrarnas mentalitet är såhär: om de gifter sig med någon från samma kultur så kommer de bättre överens. Det finns fatawa om detta, vissa imamer som sagt att det är bättre om man gifter sig från samma kultur. Ja! Men tänk nu här. De är från samma kultur, för de här ungdomarna är uppväxta här, Sverige är deras kultur. Tänk inte på föräldrarna. Du kan ha en afghansk kille och en somalisk tjej. De är uppväxta här. Den svenska kulturen är deras gemensamma kultur. När svensk-somaliern gifter sig med någon från Somalia och svensk-afghanen gifter sig med någon från Afghanistan så blir det två motsatta kulturer. Om vi ska tolka dessa fatawa korrekt så är det liksom att barn, de som är uppväxta här, de har samma kultur. De kommer förstå varandra bättre än om de gifter sig med någon utifrån.

Shifaa: Det finns ett exempel faktiskt med en tjej från Libanon som bor i Sverige. Hon ringde både Bilal och Salih för att få hjälp. Hon hade någon som hon ville gifta sig med som var från Norge. Han var en konvertit och praktiserande. Bilal försökte prata med hennes föräldrar men ingenting hjälpte. Tillslut var hon tvungen att gifta sig med någon från Libanon. Hon slutade ha kontakt med pojken från Norge. Du vet många som konverterar blir religiösa, ibland mer än de som är födda muslimer, och den norska pojken fick henne närmare religionen. Hon hade hijab och allting på sig. Så snart hon gifte sig med honom, han från Libanon, så tog hon av sig sin hijab och det blev bara kultur och traditioner, inte islam. Det är synd, det är tråkigt att föräldrarna stoppar barnen från att gifta sig med dem de verkligen vill om personen är bra enligt islam.

Salih: Det är ett sådant problem som kommer försvinna efter andra generationens invandrare. Det är bara första generationen, andra generationen har inga problem. Den generationen som är födda och uppvuxna här, deras barn, kommer inte ha det problemet såsom det var tidigare.

Shifaa: Det har redan börjat. Till exempel mina systrar. Innan kunde vi inte gifta oss med någon som inte var från samma kultur, men nu vill mina systrars barn gifta sig med någon från Amerika. Min systers dotter ska till exempel gifta sig med en Amerikan, och det är okej.

Tror ni att Muslimträff kan vara till nytta för muslimerna i Sverige?

Salih: Ja absolut!

Shifaa: Ja, hundra procent, det behövs verkligen! Det fanns någon annan som hade börjat, och de hade hemsida på bosniska och engelska och de började lite här i Sverige men det blev aldrig av här. Det behövs verkligen. Och tänk hur mycket belöning man ska få.

Salih: Det är bra. Jag tror att de som anmäler och registrerar sig vet att de kontakter de knyter där med det motsatta könet handlar om att det ska bli ett äktenskap, att de ska gifta sig. Alla som anmäler sig där har avsikten att gifta sig, så det är en bättre diskussion som kan ske där, än de som jagar på Facebook och lägger till en massa tjejer och frågar och man vet inte vart man har varandra. Någon kanske bara vill vara flickvän/pojkvän, eller bara pröva på och så. Det blir så ovisst. På Muslimträff blir det ett bättre utgångsläge, båda vet vad det handlar om.

Shifaa: Det känns som att ingen som är oseriös skriver ut information på det sättet. Många gånger när folk kommer till oss, sa vi ”ge oss en profil” vi kan läsa igenom profilen och se om det finns någon som matchar. Så gjorde vi. Om de inte skriver om sig själva så betyder det att de inte är seriösa.

Så är det på Muslimträff också, att man kan fylla i en profil om sig själv. Jag gissar att de som inte fyller i någonting inte får så många som är intresserade heller.

Shifaa: Ja precis, för det känns inte riktigt seriöst.

Vi har det så att man måste betala för att skicka meddelanden, vi har det villkoret för att undvika oseriösa användare.

Shifaa: Ja, om det är gratis kommer det också bli stora problem och mycket jobb.

Shifaa, vad tycker du man ska tänka på när man söker efter någon att gifta sig med?

Shifaa: Jag tycker att man ska tänka på att hitta någon som är religiös. Någon som man vet ber. Men samtidigt bara för att någon ber betyder det inte att det är en bra människa. Man ska tänka på vilken familj de kommer ifrån. Om personen har moral eller inte. Till exempel känner jag en svensk tjej som träffade någon från ett arabland och hon träffade honom under Ramadan. Under Ramadan var han en otroligt bra muslim, bad fem gånger om dagen. Han gick till moskén, tarawih, allting! De gifte sig innan Ramadan var slut. Så snart Ramadan tog slut så slutade han be, han började röka på och allt var helt annorlunda! Så jag rekommenderar att inte träffas under Ramadan! 🙂

Salih: Det är jätteviktigt att man frågar vänner, det gjorde Shifaa till exempel med mig inför att vi skulle gifta oss. Hon skickade några frågor till mina närmsta vänner och då får de berätta öppet om mig. Både mina positiva sidor och mina negativa sidor. Det är jätteviktigt att man inte bara lyssnar på den man är intresserad av för det kan bli lite skådespel, man visar sina bästa sidor.

Shifaa: Samtidigt visste jag redan att Salih var en bra person genom min väninna som hade berättat om honom. Jag litade mycket på henne för hon var religiös och en bra människa. Så jag hade mina källor. Men på grund av att man inom islam borde fråga innan man gifter sig, fråga andra om personen, att det är rekommenderat, så ville jag följa sunnah, så jag gjorde det. Jag bad då Salih om e-postadresser till tre stycken vänner. Så jag skrev till dem och de svarade tillbaka.

Och han blev godkänd!

Salih: Jag blev godkänd, haha. Men de sa också lite negativa saker. Till exempel att jag är väldigt lång!

Shifaa: Ja, att han var lång. Men någon sa också att han inte ens vet hur han ska göra kaffe till sig själv. Och jag borde tagit det på allvar, hahaha! Det gjorde jag inte! Men jag borde ha gjort det, haha! Nej, men anyway…min intention var att följa sunnah.

Salih: Jag sa det till henne, hallå hur kan du lita på mig? Jag kunde inte förstå att du kunde lita så mycket på mig. Sen var det något annat, du ville att jag skulle köpa något…

Shifaa: Nej, jag sa till honom ”vet du vad, jag vill inte bara prata med dig i tio år på telefon, jag måste komma och träffa dig”. Så jag var jättestrikt. Du vet efter att man gifter sig så är man mer avslappnad men innan så är det annorlunda, för man vet inte riktigt hur personen är och man är mer strikt med kontakten i islam. Så jag kom ihåg att jag sa till honom att jag måste komma och träffa dig. Så jag bokade en biljett till Sverige. Sen var det hotell, så jag gav honom mitt kreditkort och sa ”boka hotell till mig!”.

Salih: Jag tänkte ”hallå, du kan inte bara ge mig ditt kreditkort, tänk om jag är en bedragare”, haha! Det som slog mig var liksom hennes tillit till en annan människa. För jag tänkte ju ”hur vet du hur jag är?”, men hon var så tillitsfull.

Shifaa: Sen efter att jag bokade biljetten så började vi prata på telefonen, det hade vi inte gjort innan. Det hade bara hänt en gång innan, och jag hade sagt att vi måste vara tre, så min vän Fatima var med när vi pratade, även innan när vi chattade på AOL eller MSN-Messenger.

Salih: Back in the days, haha!

Shifaa: Så hon var med i rummet när vi chattade, men när jag hade bokat biljetterna för att komma till Sverige och träffa honom så började jag prata med honom varje dag i två veckor över telefon. Så vi började lära känna varandra. Det var den enda anledningen till att jag började prata med honom i telefon för vi skulle gifta oss ju! Så vi gifta oss dagen efter vi träffades. Hans föräldrar hade förberett allt åt oss MashaAllah!

Salih: Vad var din ursprungliga fråga?

Vad man ska tänka på när man söker efter någon att gifta sig med?

Shifaa: Jag tycker att det är jätteviktigt att man gör salat al istikhara så snart man vet att någon är intresserad. Det är superviktigt. Många säger ”åh, jag vill inte gifta mig med honom”, ”jag är inte redo än”, jag hör många sådana grejer. Jag har en vän som var så och jag sa till henne ”även om du inte vill gifta dig med honom, gör salat al istikhara för du vet inte vad som är bäst för dig, det är bara Allah som vet. Så det är jätteviktigt, även om ditt hjärta inte vill så har du åtminstone frågat Allah. Om det går bra så är det bra, om det inte går så alhamdulillah, du har frågat Allah, det är inte bara med din egen vilja som du har tackat nej.

Vad är viktigt för att hålla kärleken i ett äktenskap vid liv?

Salih: Det är lätt hänt att det vardagliga tar över. I början är det ju mycket sådär, köpa rosor och skicka kärleksmeddelanden. Sen så lär man känna varandra mer och man blir bekväm, det kommer en vardag med rutiner. Man börjar glömma. Man måste hålla det där gamla vid liv. Köpa presenter till varandra.

Shifaa: Att vara positiv, att försöka vara positiv. Det är jätteviktigt. När två personer är tillsammans och en är negativ så drar man ner varandra och båda blir negativa. Barnen är med, och det är inte bra. Om ska man bygga upp någonting så måste man alltid vara positiv.

Salih: Och tänka tillbaka till det gamla, skriva lite kärleksbrev eller skicka en kärleksdikt.

Shifaa: Du har ju aldrig gjort det förut… hahaha!

Salih: Hahaha! Nej, men det är ju det jag menar…

Salih: Nej, men man måste tänka till. Det händer ibland att man glömmer bort och så måste man hela tiden jobba med det.

Salih: Ett sätt att hålla kärleken vid liv är ju att lyssna på sin hustru. ”Salih kan du göra detta?”, de här hushållsbitarna är viktiga, att man är med där och hjälper. Att hjälpa till samt att komma ihåg att köpa blommor och sådant. Ibland tar de vardagliga rutinerna över och man glömmer. Det är olika saker och ting som får en att tänka på det. Till exempel så kom det in en broder till butiken dagen innan Eid och bad mig att tipsa om parfymer för damer. Jag tänkte vad ska han med alla dessa saker till. ”Ja, men det är eid, jag måste köpa något till min fru”, och jag tänkte ”åh vad bra, jag måste ju också göra det!”, man blir påmind. Men man kan ju inte köpa Shifaa någonting från Tahara, haha! Man måste läsa om det, man måste lyssna på föreläsningar som handlar om relationer…

Shifaa: Bara att lyssna på varandra är superviktigt. När man är tillsammans hela tiden så blir man upptagen med någonting. Jag kanske är på min mobil och pratar med min familj samtidigt som han säger någonting. Man blir irriterad och man lyssnar inte på varandra på grund av alla distraktioner. ”Listening skills” är väldigt viktigt tycker jag. För när man lyssnar så förändras hela atmosfären. En annan sak för att behålla ett bra äktenskap är att följa sunnah. Det handlar om allting i livet egentligen. Allt kommer vara mycket bättre.

Vad kan man få för lärdomar från islam när det kommer till relationer?

Salih: En lärdom är att äktenskap kommer ha sina problem. Någon som säger att ”vi har varit kära och aldrig haft några problem”, det är bara påhitt, jag tror inte på det alls. Profeten Mohammad saw, det finns i hans sira att han hade konflikt med sina hustrur och till och med drog sig undan från dem allesammans. Vi har hört de berättelserna om när hans fruar kastade saker och han försökte lugna ner situationen. Äktenskap har sina uppgångar och nedgångar. Det gäller att kunna lösa konflikter när de uppstår. Det är som vänskap. Om man är vän med någon så kan man ha konflikter. Men äkta vänskap är att man kan ha konflikter och övervinna dem. Att komma förbi konflikterna och bli vänner igen. Det är livet.

Shifaa: Jag tycker att när det gäller sunnah: man ska be i jam’at, man ska be tillsammans som man och kvinna. Man ska väcka varandra till salat al Fajr. Använda vatten om personen inte kan vakna. Det är jätteviktigt. En gång han försökte väcka mig och jag frågade honom ”använde du vatten?” Samma sak med salah i jam’at få tjugo gånger mer belöning. Om man har bråttom och ber utan att vänta på varandra leder det till irritation. Om en tycker att det är jätteviktigt, och den andra inte tycker det är lika viktigt så kommer det att bli en konflikt. Jag tycker det är jätteviktigt att man påminner varandra att läsa surat al Kahf innan fredag, alltså torsdag kväll eller fredag morgon. Om det är svårt att få till på grund av barnen så kan man säga ”okej, idag är det torsdag, istället för att titta på en film på kvällen, vi låter barnen sova lite tidigare och hjälper varandra lite extra så att vi kan läsa surat al Khaf tillsammans”.

Det låter jättefint!

Shifaa: Ja, för mig är sunnah jätteviktigt, för när jag var själv så praktiserade jag mycket, mycket bättre än efter jag gifte mig.

Varför blev det så?

Shifaa: För jag känner att jag hade mer kontroll över mina egna handlingar. Jag gjorde som jag ville, för jag hade tid Alhumdullilah. När man inte är gift och inte har barn så har man mycket mer tid. Man kan gå till moskén när man vill, man kan gå till olika föreläsningar och islamiska tillställningar, man kan ge sadaqa till vem man vill och när man vill. Jag har ju också konverterat till islam, precis som du har, när man har konverterat så läser man från grunden och lära sig allting själv för familjen är inte med.

Jag kan känna det sen jag fick barn, nu är ju inte jag lika erfaren som ni är i föräldraskap, men jag undrar vad jag gjorde med min tid innan jag fick barn. Men även att jag knappt kan be en bön fokuserat, bara basic fard är knappt att man klarar.

Shifaa: Ja, man måste bli omtänksam och tänka på varandra. Jag frågar alltid Salih ”har du bett?”, han har kanske bett salat al Maghrib så fort den gick in, medan jag fortfarande städade upp i köket. Du vet, man får inte glömma bort att tänka på sådana saker. Han måste komma ihåg att fråga mig och säga ”Shifaa, jag har precis bett salat al Maghrib, jag tar hand om barnen nu så att du kan gå och be innan du fortsätter”, man måste prioritera för varandras skull. Man måste påminna varandra hela tiden. Jag tycker det är viktigt att följa sunnah, Allah kommer belöna äktenskapet mer på grund av att man följer sunnah.

Salih, vad tycker du är de finaste egenskaperna hos Shifaa?

Salih: En underbar och fantastisk medmänniska. Jag tror att Allah vägleder de vackraste människorna. En kärleksfull person som tänker på andra.

Och tvärtom, vad ser du Shifaa som de finaste egenskaperna hos Salih?

Shifaa: En fin egenskap är att han är tyst, hahaha! Han lyssnar mer än han pratar.

Salih: Om man får vara lite sådär fördomsfull så har kvinnor ett större behov att prata ut om saker och ting. Det är viktigt för män att lyssna även om vi inte alltid förstår det. Vi kan tycka att det är en sådan bagatell-grej, men som jag förstått det kan detaljer vara väldigt viktiga för kvinnor och saker kan bli väldigt komplexa, medan män kanske tänker lite ”enklare”. Kvinnor är mer känslosamma, känslorna är viktiga.

Shifaa: Ja, jag tycker Salih är en bra lyssnare. Han lyssnar när jag har problem, och han ger mig bra råd. Jag tycker att han ger mig bra råd till allting, speciellt beslut. Han tänker logiskt, män tänker mer logiskt och kvinnor är mer känslosamma. Ibland blir jag till exempel arg och kan ta fel beslut. Men då lugnar han ner mig. Han ger bra och ärliga råd om beslut. Det här med känslor gör att det blir lite upp och ner, kvinnor är skapade med mycket känslor, subhanAllah. Men det var en sak profeten Mohammad saw älskade med kvinnor, att de var så känslosamma. MashaAllah!

Min man ringer precis när vi samtalar kring sista frågan. Jag avslutar intervjun, tackar för mig och halvspringer mot parkeringsplatsen. Jag har lovat att ha telefonen på utifall vår snart sex månader gamla son skulle tröttna på att vänta. I bilen på väg hem sitter jag och funderar över allt som sagts under mötet. Jag förundras över samtal, över möten som sker. Det är något stort i det lilla, att människor bjuder så mycket på sina erfarenheter.

monstrades

Kategorier
Ljud

Surah al-Insan på arabiska och svenska

Detta är en unik koraninspelning. Den arabiska recitatören är Omar Hisham al Arabi. Han reciterar kapitel 76 i Koranen som heter al-Insan (sv. Människan).

Jag läser den svenska översättningen som till stora delar är tagen av Crusenstolpes översättning från 1843. Den är något moderniserad och korrigerad. I min korrigering har jag använt mig av främst Mohammed Knut Bernströms översättning samt den engelska översättningen utgiven av Saheeh International. Eventuella fel och brister är mina egna.

76. al-Insan (sv. Människan)

 

Detta är första suran som jag har producerat på detta sätt. Jag vill gärna veta vad du tycker! Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till. Vad var bra och vad var inte bra? Vad kan förbättras? Vill du se att översätter fler kapitel ur Koranen på samma sätt? Din feedback är jätte viktig för mitt framtida arbete med Koranen inläst på arabiska och svenska.

monstrades

Kategorier
Entreprenörskap

7 hadither för det serviceinriktade butiksbiträdet

I fyra år har jag arbetat i TAHARA butiken som butiksbiträde och delägare. Jag har mött olika slags kunder och trivts i min roll. Under åren har jag gjort många saker rätt, men också vissa saker fel. Jag har lärt mig mycket på vägens gång.

Jag har ständigt beaktat Profetens sunna, vad jag skulle kunna lära mig från den som skulle kunna förbättra min service och kundbemötande. På TAHARA har vi dessutom haft anställda och praktikanter som jag länge önskat att jag kunde ge en praktisk handbok för hur vi på TAHARA arbetar.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Äntligen har jag avsatt tid och satt mig ner framför datorn för att skriva ner mina råd till det serviceinriktade butiksbiträdet med direkta exempel från Profetens liv, över honom vare frid. Jag hoppas du kommer få stor använding av detta i ditt arbetsliv. Må Allah ge dig framgång!

1. Var ärlig

عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Den pålitlige, ärlige och muslimske entreprenören kommer vara tillsammans med profeterna, de uppriktiga och martyrerna på Domedagen.” (Ibn Majah)

 • Önska din kund det bästa.
 • Ge din kund uppriktig och ärlig information om produkten. Både fördelarna och nackdelarna med den.
 • Undangöm inte defekta produkter.
 • Behandla alla dina kunder likvärdigt och med respekt.

2. Hälsa alla välkomna

أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نُفْشِيَ السَّلاَمَ

Abu Umamah sa: “Vår Profet befallde oss att sprida fredshälsningen.” (Ibn Majah)

 • Hälsa kunden välkommen till butiken.
 • Om det är en återkommande kund fråga hur de mår.
 • Önska kunden en trevlig dag när de lämnar butiken.

3. Le och sprid glädje

الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

Ibn Jaz sa: “Jag har aldrig sett någon som log mer än Guds sändebud.” (Tirmidhi)

 • Le mot alla dina kunder.
 • Var inte allvarsam eller sur.
 • Om kunden skulle vara sur eller säga något dumt bemöt det med ett leende.

4. Ge din totala uppmärksamhet åt kunden

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رُبَّمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ‏:‏ حَدَّثَنِيهِ أَهْدَبُ الشُّفْرَيْنِ، أَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ، إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَمِيعًا، وَإِذَا أَدْبَرَ، أَدْبَرَ جَمِيعًا، لَمْ تَرَ عَيْنٌ مِثْلَهُ، وَلَنْ تَرَاهُ‏.

Abu Hurayra sa: “När han (Profeten) vände sig mot någon då vände han sig helt och hållet. När han vände sig bort från någon då vände han sig bort helt och hållet. Jag har aldrig sett någon som honom och jag kommer aldrig att se någon som honom.” (al-Adab al-Mufrad)

 • Lyssna noggrant på vad kunden har att säga.
 • Värdesätt kundens ord.
 • Vänd hela din kropp mot kunden när du talar med kunden.
 • Fråga kunden om hon har fått hjälp.

5. Bli aldrig arg

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي‏.‏ قَالَ ‏”‏ لاَ تَغْضَبْ ‏”‏‏.‏ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ ‏”‏ لاَ تَغْضَبْ

En man sa till Profeten: ”Ge mig råd!” Profeten svarade: ”Bli inte arg eller upprörd.” Personen frågade samma fråga, gång på gång, och Profeten svarade varje gång: ”Bli inte arg eller upprörd.” (Bukhari)

 • Låt aldrig en kund irritera eller göra dig arg.
 • Finn alltid en ursäkt för en kunds dåliga bemötande.
 • Föregå alltid med ett gott exempel.

6. Var ren

“Renlighet är halva tron (iman).” (Bukhari)

 • Håll god hygien.
 • Dina kläder ska vara rena.
 • Undvik att äta vitlök eller lök innan du arbetar.

7. Gör ditt bästa

إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،

”Gud har sannerligen föreskrivit perfektion (ihsan) i allting.”

 • Allt du gör i butiken, smått som stort, gör det på det absolut bästa sätt.
 • Om du inte vet eller kan något. Ta reda på och lär dig.

Det var allt. Tycker du jag har missat något? Kommentera gärna!

 

Kategorier
Bokrecensioner

Mina tankar om Anna Sundbergs bok “Älskade terrorist”

I boken Älskade terrorist berättar Anna Sundberg om hur hon blev “militant islamist” och hur hon efter 16 år lade av och blev ateist istället.

Som praktiserande muslim i Sverige känner jag väl till den miljö som Anna hamnade i. Jag attraherades aldrig av den miljön. Det är en miljö där man känner sig exklusiv. Du står över alla andra traditionella muslimer. Du känner att du tillhör en liten utvald grupp. Symboler är viktiga. Din khimar, din niqab, ditt skägg etc definierar din muslimskhet. Du är hård. Du är oförlåtande.

Jag vet. Det känns skönt. Jag och min lilla grupp är den räddade gruppen alla andra är fördömda. Men Allah älskar inte de högfärdiga. De extrema. De oförlåtande.

Så under mina många år som muslim har jag sett dessa Annor (både systrar och bröder), som fått min egen tro att se ut som en lek, lämna islam, en efter en. Du kan inte alltid ha ett hjärta av sten utan att du en dag blir vilse. Lämnar den raka vägen.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Varför skriver jag detta. Jo, jag vill inte hålla tyst för jag vet att Anna inte är den sista. Mitt råd till nya muslimer är. Var ödmjuk. Ta islam steg för steg. Ju hårdare du är inte bättre. Tvärtom, det är sämre. Se aldrig ner på dina syskon. Identifiera dig med ALLA muslimer, de ALLA är dina syskon med sin brister och synder. Besök olika moskéer, olika församlingar. Låt ditt hjärta vara det viktigaste som du vill reformera. Inte vilka kläder du bär. Din iman är det viktigaste du har.

Om du säger för dig själv, vilket trams råd och du tror dig själv stå högst upp på berget. Var varsam, kanske förbereder du din egen undergång.

 

Kategorier
Video

Varför berörs inte mitt hjärta när jag lyssnar på Koranen?

Jag har ofta funderat på varför Koranen ibland inte berör hjärtat. Varför vissa fäller tårar när de lyssnar till Koranen även om de inte förstår arabiska medan andra förstår arabiska men inte rörs vid av Koranen.

I denna video ger jag mitt svar. Vad tror du själv? Finns det andra faktorer som gör att Koranen inte berör våra hjärtan? Kommentera gärna.

Kategorier
Islam

Bakom kulisserna till distanskursen Allahs 99 namn

 

Över 300 kursdeltagare har registrerat sig och följer den kostnadsfria distanskursen Allahs 99 namn. Följ med mig bakom kullisarna och se hur jag går tillväga för att producerar nya avsnitt.

Då kör vi…

 

Reflektionen

Jag tar alltid 2-3 min för att samla mina tankar innan inspelningen av ett nytt avsnitt. Jag frågar mig själv varför jag gör dessa inspelningar. Vad är syftet? Vad vill jag uppnå med distanskursen? Målet med dessa reflektioner är att få fokus på min Skapare. Allt jag gör är för Allah. Min undervisning är för att upphöja Honom. På så sätt renar jag min avsikt (niyyah).

 

Kaffet

Varje dag dricker vi ca 2 miljarder koppar kaffe i världen. En avsevärd andel av dessa koppar dricks i form av bryggkaffe. Jag går mot strömmen och inleder inspelningen av ett nytt avsnitt med en varm kopp nymalet och nybryggt kaffe. Det ska vara på riktigt. Kaffet stimulerar sinnena och ger en behövd energi-kick. Ibland händer det att jag byter ut kaffe mot te. Då blir det helst örtte från Yoggi Tea eller från Saouda.

 

makkahparfym
Parfymen

Jag använder mig av väldoftande parfymer för att komma i stämning. Profeten Muhammad, över honom vare Guds frid, hade också en stor kärlek för väldoftande parfymer. Just nu är favoriten Badr Al-Haramain. Denna parfym väcker gamla goda minnen då jag i mina unga dagar studerade islam i moskén. En annan favorit är Oudi Al-Haramain.

 

whitelines
Whitelines

Jag använder mig av kollegieblock från Whitelines med en bläckpenna för att föra anteckningar och skissa på huvudtankarna till det ett nytt avsnittet. Whitelines är en svensk innovation. Kollegieblocket lyfter fram min text utan linjer som stör vilket ger en behaglig kontrast och bländar inte.

 

evernote
Evernote

Jag renskriver mina anteckningar digitalt i Evernote. Evernote är ett program som hjälper mig att spara och organisera mina anteckningar. Evernote har blivit min digitala hjärna. Evernote hjälper mig dessutom att på ett enkelt sätt dela med mig av mina minnesanteckningar med kursdeltagarna.

 

Mikrofonen

Jag vill absolut inte tumma på ljudkvalitén eftersom jag vet hur frustrerande det kan vara att lyssna på en föreläsning med dåligt ljud. Därför använder jag mig av mikrofonen RØDE Podcaster. RØDE Podcaster är en dynamisk mikrofon av hög klass för Podcast, intervjuer och liknande. Ljudkvaliten av grymt bra.

 

Macbooken

Mikrofonen är direkt kopplad till en Macbook pro via USB. Enkelt och användarvänligt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig redigera på en PC. Windows är tyvärr ofta buggig och risken för virusattack eller något annat otrevligt är alltid ett överhängande hot. Mac-datorn har dessutom ett enkelt och stilrent användargränssnitt och strular sällan.

 

audacity
Audacity

Audacity är ett fritt ljudredigeringsprogram som kan användas både på Mac-dator och Pc-dator. Jag klipper bort längre pauser eller irriterande ljud som “öööh”, “mmm” osv. När jag har redigerat klart ljudfilen sparar jag den i mp3-format och publicerar den på Portentillkunskap.se.

 

Efterord

Så om du inte redan har registerat dig för den kostnadsfria distanskursen om Allahs 99 namn då är det dags att göra det nu. Joina över 300 kunskaps personer.

Ge mig gärna tips på vad jag kan göra för att förbättra min produktion ännu mer. Tackar på förhand!

Kategorier
Islamofobi

Mona Walter far med osanningar om islam

“Sanningen har kommit och då har lögnen vikit; ja, lögnen är dömd att vika!”
(Koranen 17:81)
“Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”
(Joh 8:32)
“Vi måste förebygga islam för att det inte ska sprida vidare in till våra grannar, till våra barn. För det gör det. Den är fruktansvärt smittsam sjukdom. Det är svårt att få bort den. Så vi måste förebygga islam. Den är 10 gånger ondare än Hitlers ideologi.”
(Mona Walter. 08:08 min in i föreläsningen)

 

Innehållsförteckning

Citat 1. Islam lär ut hat mot icke-muslimer

Citat 2. Muslimer måste döda för att komma till himlen

Citat 3. Allah är en straffande Gud

Citat 4. Muslimer i Sverige firade 9/11

Citat 5. Islams heliga texter lär att man ska bränna ner kyrkor

Citat 6. Muslimska kvinnor med slöja hatar icke-muslimer

Citat 7. Kristna får inte bygga eller renovera kyrkor i Egypten

Citat 8. Kvinnan är oren i islam

Citat 9. Muslimer är oförnuftiga

 

Mona Walter håller Koranen upp och ner i en av hennes videos. (Källa: YouTube)

Citat 1. Islam lär ut hat mot icke-muslimer

I Somalia, som muslim, så vi trodde alla människor har lika värde. Oavsett religion du ska behandla alla andra som du vill bli behandlat. När jag öppnade Koranen första gången, det var i Sverige, och jag hittar inte det budskapet i Koranen. Jag undrade hur det kom sig. Så lär inte Allah… Och hans Profet, Muhammed. De lärde inte så, älska alla andra. Respektera alla andra som du vill bli respekterad.” (Mona Walter. 1.25 min in i föreläsningen)

Vidare säger Mona Walter:

Allah lär inte att man älskar alla. Den islamiska tron inkluderar bara muslimer. Exkluderar alla andra. Du ska älskar din muslimska bror och syster och ingen annan. (Mona Walter, 47:47 min in i föreläsningen)

Mona Walter menar på att islam är en religion som lär ut att de troende muslimerna endast ska respektera andra muslimer. Att en muslim endast ska älska sina egna och hata de andra.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson påstod detsamma i sin artikel Muslimerna är vårt största utländska hot i Aftonbladet. Han skrev:

“Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap.”

Självfallet stämmer inte detta alls. Islam är en tolerant religion som lär ut medmänsklighet och solidaritet med alla människor. I Andalusien levde exempelvis judar, kristna och muslimer sida vid sida som grannar. I islams heliga texter finns det otaliga exempel på denna medmänsklighet och några av dessa texter kommer jag att nämna senare i denna i artikel, men låt oss först gå tillbaka till Mona Walters uttalande.

I början på hennes uttalande hävdar Mona Walter att i hennes hemland, Somalia trodde somalier på alla människors lika värde, oavsett religion. Varifrån denna allmänt rådande värdering i Somalia kommer nämner hon inte? Ja, lyssnar du noga på vad Mona Walter säger i början av uttalandet säger hon faktiskt själv att “som muslim” trodde somalier att alla människor har lika värde. Detta skulle kunna tolkas som att somalierna, i egenskap av muslimer, lärde sig visa respekt för alla människor utifrån den muslimska traditionen.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Enligt Pew Research Center är 99,8% av Somalias befolkning muslimer. Islam kom mycket tidigt till Somalia. Enligt vissa forskare redan under profeten Muhammeds ﷺ tid och därför har islam under århundraden format och påverkat den somaliska kulturen och traditionen. Mona Walter hävdar dock själv bestämt i samma uttalande att denna respekt för alla människors lika värde i Somalia inte har sin grund i islam. Hon säger sig inte kunna hitta denna respekt för människovärdet när hon läser i Koranen eller tittar på profeten Muhammeds uttalanden.

Låt mig hjälpa Mona Walter hitta dessa texter och uttalanden i islams källor som talar för människovärdet.

Koranen lär till exempel tydligt ut att profeten Muhammed ﷺ sändes av nåd till alla människor:

“Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.” (Koranen 21:108)

Vidare uppmanar Koranen de troende att tala vänligt till alla människor:

“Ha ett vänligt ord för alla människor.” (Koranen 2:83)

När Mona Walter i sin föreläsning beskyller islam för att inte visa respekt och kärlek till alla människor så sätter hon detta i motsats till den gyllene regeln inom kristendomen. Jesus sa:

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matteusevangeliet 7:12)

Mona Walter väljer att inte nämna, i sin föreläsning, problematiska uttalanden av Jesus i Nya testamentet som strider mot det allmänmänskliga kärleksbudskapet. Exempelvis säger Jesus:

“Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.” (Matteusevangeliet 10:34-36)

Inte heller nämner Mona Walter när en kanaaneisk kvinna närmar sig Jesus för att be om hjälp och får svaret:

“Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.’ Men hon kom och föll ner för honom och sade: ‘Herre, hjälp mig.’ Han svarade: ‘Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” (Matt 15:24-26)

Självklart stämmer inte det som Mona Walter och Jimmie Åkesson hävdar. Att det i islams läror inte finns respekt för den andre som inte delar samma tro och att det inte finns någon motsvarighet till den kristna gyllene regeln.

Profeten Muhammed ﷺ lärde också ut den gyllene regeln till sina efterföljare. Det rapporteras i Sahih al-Bukhari att profeten Muhammed ﷺ sade:

“Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder det som han älskar för sig själv.” (Bukhari)

Imam Nawawi som har nämnt detta uttalande i sin välkända hadithsamling kommenterar att broder i detta sammanhang omfattar både muslimska syskon men också icke-muslimska syskon i mänskligheten.

I Sahih Muslim är återberättaren av samma uttalande osäker om det var för ens broder eller granne som man skulle älska och därför lyder rapporteringen:

“Ingen av er tror (fullständigt) förrän han älskar för sin broder – eller så sade han för sin granne – det som han älskar för sig själv.”

I ett annat uttalande nämner profeten Muhammed ﷺ människorna med följande ord:

“Älska för människorna vad du älskar för dig själv och du kommer bli en som underkastar sig Guds vilja (dvs. muslim).” (at-Tirmidhi och Ibn Majah)

De muslimska lärda är överens om att man ska respektera, visa omsorg och kärlek till ens grannar oavsett vilken religiös uppfattning de har.

Profeten Muhammed ﷺ sa:

“Vem som än tror på Gud och på den sista dagen (Domedagen), bör vara vänlig mot sin granne.” [Sahih Bukhari]

Under rubriken ”Granne till en jude” återberättar Imam Bukhari en händelse som inträffande bland profeten Muhammeds ﷺ följeslagare:

“Mujahid sa: ‘Jag var med Abdullah ibn ‘Amr medan hans tjänare flådde ett får. Han sade: ‘Unge man, när du är klar börja då med din judiske granne.’ En person på plats brast ut: ‘En jude? Må Allah tillrättavisa dig!’ Han svarade: ‘Jag hörde Allahs sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, rekommendera att vi behandlar våra grannar väl ända tills vi fruktade (eller vi trodde) att han skulle befalla oss att göra dem till våra arvtagare.” (Adab al-Mufrad #128)

Ibn al-Mubarak var en mycket lärd och from man. Om honom berättas det:

“En judisk granne till Ibn al-Mubarak bestämde sig för att sälja sitt hus. Han fick frågan: ‘Hur mycket?’ Han svarade: ‘Två tusen.’ De sade till honom: ‘Den är inte värd ett tusen.’ Han svarade: ‘Ni har rätt men jag vill ha ett tusen för huset och ett tusen för att vara granne med Ibn al-Mubarak.’ Detta berättades för Ibn al-Mubarak som började be för mannen och han gav pengarna till honom och sa: ‘Sälj inte ditt hus.”

Islam lär att en muslim ska vara barmhärtig mot alla människor, djur och växter. En sann muslim ska inte störa ordningen på jorden utan visa barmhärtighet mot alla. Profeten Muhammed ﷺ sa:

“De barmhärtiga skall visas barmhärtighet från den mest Barmhärtige. Visa barmhärtighet mot dem på jorden och Gud skall visa barmhärtighet mot dig.” (Tirmidhi)

Vi ser alltså tydligt utifrån dessa texter att Mona Walters påstående att islam inte lär ut respekt för andra inte stämmer.

Citat 2. Muslimer måste döda för att komma till himlen

“Enligt Koranen jag måste döda för att komma till himlen. Jag måste döda för Allahs skull och profeten Muhammed.” (Mona Walter. 8.54 min in i föreläsningen)

Att islams läror kräver att den troende behöver döda för att komma till himlen är en uppenbar lögn av Mona Walter.

Vi finner inget sådant påstående i Koranen. Istället finner vi exempelvis följande beskrivning av de som ska få stiga in i Paradiset:

“Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem, men de som går längre är syndare – och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften och som slår vakt om bönen. De är arvtagarna, som skall ta paradiset i arv och där skall förbli till evig tid. (Koranen 23:1-11)

Profeten Muhammed ﷺ har även gett många exempel på goda handlingar som den troende kan utföra, utan att behöva döda, för att stiga in till Paradiset. Här följer några exempel:

“Allah har nittionio namn – etthundra minus ett, vem helst som memorerar dem och förstår dem kommer att få stiga in i paradiset.” (Bukhari & Muslim)

“Sannfärdighet leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till Paradiset.” (Bukhari)

“Åt den som bygger en moské kommer Allah att bygga en liknande byggnad i paradiset.” (Bukhari)

“Den som färdas på en väg för att söka kunskap, honom kommer Allah att låta färdas på en väg som leder till Paradiset.” (Abu Dawud)

“Jag kommer tillsammans med den som uppfostrar två flickor att få stiga in i Paradiset lik dessa två.” Profeten illustrerade genom att föra samman hans pek- och långfinger. (Tirmidhi)

“Människor! Sprid fridshälsningar (salam), ge mat åt de behövande, upprätthåll släktbanden och be under natten när folk sover och du kommer stiga in i Paradiset i frid.” (Ibn Maja)

“Den vars sista ord är ‘Det finns ingen gudom förutom Allah’ kommer stiga in i Paradiset.” (Abu Dawud)

Att döda är alltså inget krav i islam för att komma till himlen så som Mona hävdar.

Citat 3. Allah är en straffande Gud

“Enligt islam blir du inte förlåten. Islamiska guden är straffandets gud. Han är inte den förlåtande guden som den kristna guden.” (Mona Walter. 19:12 min in i föreläsningen)

Mona Walter upprepar en osanning om islam som tyvärr är vanligt förekommande bland många frikyrkliga kristna. Muslimerna tror på en Gud som inte förlåter medan kristna tror på en kärleksfull Gud. I sin strävan att stärka den egna självbilden ger de sig hän åt att smutskasta andra religioner. Min Gud är bättre än din Gud är ett utryck för deras andliga högmod och brist på kunskap om andra religioners gudsuppfattning.

Om Mona Walter och hennes fundamentalistiska trosfränder bara skulle öppna och läsa i Koranen skulle de finna många exempel på Guds förlåtelse och barmhärtighet. Här återger jag några exempel:

“Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.” (Koranen 15:49)

“Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ‘Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” (Koranen 39:53)

“Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 4:110)

“Vi lovar och prisar Gud som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.” (Koranen 35:34)

De troende uppmanas i Koranen att ta efter denna egenskap och förlåta inte bara sina syskon i tron utan även sina medmänniskor:

“… de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.” (Koranen 3:134)

Profeten Muhammed ﷺ illustrerar Guds förlåtelse genom följande berättelse och ingjuter hopp hos den troende om Guds nåd. Han sa:

’’En prostituerad blev förlåten av Gud på grund av att hon passerade förbi en flämtande hund nära en brunn och när hon såg att hunden höll på att dö av törst, tog hon av sig sin sko och band den med sin huvudduk och drog upp vatten till hunden. Gud gav henne förlåtelse på grund av den handlingen.’’ (Bukhari)

Profeten Muhammed ﷺ torkade bort blodet från sitt ansikte efter ha blivit fördriven av sitt folk. Han bad till Gud med orden:

“Min Herre, förlåt mitt folk för de vet inte vad de gör.” (Bukhari)

Profeten Muhammed ﷺ uppmanade sina efterföljare vidare att förlåta andra, på så sätt skulle de vinna Guds förlåtelse.

“Förlåt andra och Gud kommer förlåta dig.” (Ahmad)

Vi finner precis samma uppmaning i Nya testamentet där Jesus säger:

“Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.” (Matteusevangeliet 6:14-15)

När profeten Muhammed ﷺ bad till Gud brukade han ofta tilltala Gud med orden:

“Du älskar att förlåta.” (Tirmidhi)

Vi ser tydligt i islams källor att Gud beskrivs som förlåtande och att de troende uppmans ha överseende med människors brister och förlåta sina medmänniskor. Denna beskrivning av Gud är så långt man kan komma från Mona Walters osanna beskrivning av gudsuppfattningen i islam.

Citat 4. Muslimer i Sverige firade 9/11

“Jag säger själv att jag har varit med och sett när de firade 11 september. I varje moské. I varje, vad heter det? Sån här islamisk källarmoské. I varje islamiskt center i Göteborg och Stockholm. Överallt. Det var inget hemligt. Det är normalt. Alla muslimer vet detta.” (Mona Walter. 43:27 min in i intervjun)

Mona Walter riktar en mycket allvarlig anklagelse mot svenska muslimer och moskéer. Hon menar att, efter det fruktansvärda terrordådet i New York, firade muslimer runt om i Sverige. Det var ingen hemlighet. Hon säger sig själv även ha varit på plats. Vad hon gjorde där framgår inte i intervjun. Deltog hon själv i det påstådda firandet eller satt hon i publiken? Hur firade muslimerna detta? Med tårta eller dans? Svaren framgår ej.

Hur kommer det sig att jag och alla andra aktiva muslimer i svenska moskéer totalt har missat detta firande? Jag har aldrig hört talas om det. Hon ger inte heller några som helst bevis för denna allvarliga anklagelse. Hon kan inte ge bevis därför att hon saknar bevis. Det är en ren och skär påhittad lögn. En lögn som hon avser att skrämma folk med. Hon, som före detta muslim, kan med denna lögn göra sig ett namn och bekräfta för muslimhatarna deras värsta fördomar och konspirationer om islam. En lögn som många är beredda att köpa utan någon eftertanke.

Själv minns jag terrordåden med en bitter eftersmak. Många imamer i Sverige och i resten av världen tog avstånd från attackerna. Vi sörjde, med resten av världen, att oskyldiga människors liv hade gått till spillo.

Det är upp till bevis för Mona Walter. Det är inte rättvist att göra så grova anklagelser utan bevis.

Citat 5. Islams heliga texter lär att man ska bränna ner kyrkor

“Irak! Dem har börjat nu, isis, där. Man rensar alla kristna och bränner ner kyrkor. Det är islam. Dem har stöd i Koranen. Dem har stöd i haditherna.” (Mona Walter. 1min 56sek in i presentationen)

Mona Walter påstår att isis har stöd i Koranen och haditherna för att “rensa” alla kristna och bränna kyrkor.

Tvärtom lär Koranen de troende att de ska försvara och beskydda kloster, kyrkor, synagogor och moskéer. Dessa platser, där Guds namn omnämns, är fridlysta. Gud säger:

“Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all styrka, all makt.” (Koranen 22:40)

I hadith litteraturen finner vi, tvärtemot vad Mona Walter vill göra gällande, att Profeten Muhammed ﷺ uppmanade de troende innan de gick i strid att inte döda oskyldiga människor:

“Döda inte barn, kvinnor, äldre och sjuka personer.” (Abu Dawud)

“Döda inte munkarna i klostren och död inte de som befinner sig i platser där man tillber.” (Ahmad)

Mona Walters påståenden har inga belägg i Koranen eller i haditherna.

Sant troende muslimer lever efter detta budskap. När svarta kyrkor stacks i brand i USA av vita högerextremister valde muslimska organisationer, under den heliga måndaden Ramadan, att samla in pengar för att reparera och återuppbygga dessa kyrkor. De lyckades samla in mer än 100.000 dollar. Huffington Post valde att uppmärksamma detta i artikeln How American Muslims Are Helping Black Churches Rebuild After Spate Of Fires.

Citat 6. Muslimska kvinnor med slöja hatar icke-muslimer

“När jag ser en slöja så ser jag hat mot icke-muslimer. Det är vad jag ser. Hat mot mig. För slöjan står för islamisk uniform. Här är jag (Muslimsk kvinna med slöja. Författarens anmärkning.) och jag är dominant. Jag dominerar dig. Här är vi, här uppe och ni är där nere.” (Mona Walter. 35min 40sek in i föreläsningen)

Mona Walter menar att varje gång hon ser en muslimsk kvinna med slöja möts hon av hat. Muslimska kvinnor ser sig själva som mer värda än andra och ser samtidigt med förakt på icke-muslimer. Naturligtvis är detta en grov generalisering och osanning, som säger mer om Mona Walter själv än om muslimska kvinnor. Mona Walter gör sig skyldig till, vad man inom psykologi benämner som, projektion. Psykologiguiden.se definierar projektion som:

“Reaktionsmönster som består i att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp.”

Mona Walter bränner en sjal och utsätter sig själv och grannar för livsfara. (Källa: YouTube)

Mona Walter överför sitt hat och förakt mot muslimska kvinnor på muslimska kvinnor själva och låter dessa oskyldiga kvinnor projicera tillbaka detta hat mot henne. På så sätt blir muslimska kvinnor med slöja hatiska och Mona Walter fredlig. Detta kallas även för självbedrägeri.

Koranen lär tvärtemot vad Mona Walter hävdar, att ödmjukhet bör utgöra den troendes karaktär. Vi läser i flera verser:

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra.” (Koranen 31:18)

“Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.” (Koranen 25:63)

“Och trampa inte jorden med dryga översittarfasoner; du kan aldrig borra dig igenom dess [innandömen] och inte heller kan du nå högre än bergens krön.” (Koranen 17:37)

Profeten Muhammed sa:

“Gud har uppenbarat för mig att ni skall vara ödmjuka mot varandra så att ni inte föraktar varandra eller förtrycker varandra.” (Muslim)

“Gud upphöjer den som är ödmjuk och förringar den som är högfärdig.” (Kanz al-Umal)

Jag utmanar Mona Walter att finna en enda muslimsk kvinna med slöja i Sverige som säger sig bära slöja eftersom hon önskar gå klädd i den “islamiska uniformen”. Istället kommer Mona Walter finna många kvinnor som bär slöjan eftersom det är ett uttryck för deras djupa tro på Gud.

Vad skulle Mona Walter säga till Jesus mor, Maria? Hon bar sjal. Menar Mona Walter att Maria också hatade andra bara för att hon bar slöja? Bär nunnor kristna uniformer? Nej, självklart inte.

I YouTube-klippet Jag drar inte alla muslimer över en kam menar Mona Walter att hon inte fördömer alla muslimer, men ovanstående citat lär något annat. Mona Walter är inte konsekvent.

Citat 7. Kristna får inte bygga eller renovera kyrkor i Egypten

I ett av sina YouTube-klipp talar Mona Walter om Egypten och hur kristna i landet förvägras rätten att renovera och bygga kyrkor. Hon säger:

“I Egypten man får inte ens renovera en toalett. Man får inte laga en fönster.” (Mona Walter. 20min 24sek in i presentationen)

En enkel sökning på Google visar, även denna gång, att Mona Walters påstående är en osanning. Daily News Egypt publicerade en artikel 2014 med rubriken Hanging Church re-opened after 16-year renovation. En av de äldsta kyrkorna i Kairo renoverades av egyptiska och ryska experter. Detta grundliga renoveringsarbete startades redan 1998. Renoveringsarbetet bekostades till stora delar av den egyptiska staten och vid invigningen deltog bland annat den dåvarande egyptiska premiärministern Ibrahim Mehleb och ärkebiskopen Yacoub Soliman.

I samma artikeln får vi även veta att kyrkor har renoverats tidigare i Egyptens historia av bland annat muslimska kalifer. Vi läser:

“The church has been renovated several times; the first renovation took place in the Islamic era during the rule of Abbasid Caliph Harun Al-Rashid when he requested that Patriarch Anba Morcos to renovate the site. The second time took place during the rule of Al Aziz Billah Al Fatemi, who allowed Syriac Patriarch Afram to renovate all churches in Egypt and repair what had been destroyed, while the third renovation took place during the rule of Al Zahir Li-I’zaz Din Allah.”

27:e oktober 2015 publicerade Anglican News artikeln Boost for Middle East Christians as newly renovated churches re-dedicated. I artikeln kan vi läsa om hur ärkebiskopen Mouneer Anis återinviger St Paulus kyrkan efter en grundlig renovering. Kyrkan byggdes 2008 i Kairos slumkvarter och är en byggnad på fem våningar med ett utrymme på 929 kvm.

Citat 8. Kvinnan är oren i islam

“Det finns verser i den här (Koranen. Författarens anmärkning) som säger, när en man rör vid en kvinna, innan han ber han måste tvätta sig som när han har varit i toaletten och bajsat… Kvinnan är oren i islam.” (Mona Walter. 9min 34sek in i presentationen)

Detta är en bisarr osanning som Mona Walter sprider via nätet. Ingenstans i Koranen, eller Sunnah, står det skrivet att mannen måste tvätta sig efter att ha rört vid en kvinna på samma sätt som efter att han har uträttat sina sanitära behov. Jag utmanar Mona Walter att ge belägg för sitt falska påstående.

Mona Walter kanske tänker på koranversen:

“..eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer.” (Koranen 4:43)

Många lärda menar att denna koranvers uppmanar de troende, både män och kvinnor, till fullständig tvagning (ar. ghusl) efter sexuellt umgänge. Dessa lärda är överens om att beröra, i detta sammanhang (ar. lamastum), betyder sexuellt umgänge. Ordet beröra (ar. lamastim) används också i koranversen som talar om Maria. Maria förundras om hur hon kan bli havande då ingen man har rört vid henne dvs. haft sexuellt umgänge. I Koranen läser vi:

“Maria sade: ‘Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?’” (Koranen 3:47)

I hadith-litteraturen rapporterar Aisha att profeten Muhammed ﷺ pussade en av sina hustrur och gick till bön utan att tvätta sig. Vidare rapporterar Bukhari att Aisha berättade att hon brukade sträcka på sina ben och att hennes ben då kom i vägen för profeten Muhammed ﷺ medan han bad. Profeten Muhammed ﷺ brukade då flytta försiktigt på hennes ben medan han bad.

Aisha berättar också att profeten Muhammed ﷺ lade sig på hennes lår och reciterade Koranen medan hon var i menstruation. Profeten Muhammed ﷺ visade också sin kärlek för Aisha genom att dricka från samma kopp och plats som hennes läppar hade vidrört. Låter detta som en man som anser att kvinnor är orena? Nej, tvärtom vill profeten Muhammed ﷺ visa att mannen bör vara nära kvinnan i alla lägen.

Citat 9. Muslimer är oförnuftiga

“Jag tänkte ni (Muslimer. Författarens anmärkning) har inte förnuftet… Koranen och haditherna är fulla av texter att man inte får ifrågasätta. Koranverser du ska icke ifrågasätta. Den skriker hela tiden la tasalu, la tasalu, vilket betyder, du ska inte ställa fråga. Fråga inte, fråga inte. Så om du är en tänkande människa du kan inte tro på det. Du måste bara följa och ta ut förnuftet och kasta den då kan du tro.” (Mona Walter. 37:29 min in i föreläsningen)

Tvärtemot vad Mona Walter vill påstå uppmanar Koranen människan att använda sitt förnuft. I starka ordalag fördömer Gud människor som inte använder sitt förnuft som de “uslaste av alla skapade varelser” (Koranen 8:22). I en annan vers varnar Gud att “Han hopar straff och skam över dem som inte vill använda sitt förstånd.” (Koranen 10:100).

En grundförutsättning för att förstå Guds påbud är att människan använder sitt förnuft. Gud säger: “Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart till nytta för människor som använder sitt förstånd. ” (Koranen 30:28)

Vanligt förekommande fras i Koranen för mänskligt tänkande är “Vill ni inte använda ert förstånd.” (Koranen 2:44, 2:76, 3:65, 7:169)

Koranen uppmanar till intellektuell debatt mellan meningsmotståndare. Bevis skall läggas fram och vägas. Vi läser: “Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.” (Koranen 2:111) Denna uppmaning tillintetgör blind tro.

Koranversen som Mona Walter syftar på när hon säger “la tasalu, la tasalu, vilket betyder, du ska inte ställa fråga.” finner vi Koranens femte kapitel vers 101. Vi läser:

“Troende! Fråga inte om saker som, om de förklarades för er, kan leda till att [ytterligare] bördor läggs på er; ställer ni frågor medan uppenbarelsen av Koranen pågår, skall de nämligen klargöras för er. [Men] Gud har förlåtit er [om ni har ställt sådana frågor] – Gud är ständigt förlåtande, mild och överseende.”

I denna koranvers avråds den troende från att ställa onödiga frågor som leder till att det religiösa livet kompliceras (se Koranen 2:67-71). Koranversen förbjuder inte den troende från att ställa frågor eller använda sitt förnuft.

Profeten Muhammedﷺ var öppen för diskussioner och blev ibland även ifrågasatt. Han blev inte arg utan deltog i diskussionen. Det finns många exempel och ett av dem som vi finner i Ibn Majas hadithsamling är när Profeten Muhammed ﷺ befann sig hemma hos sin hustru Hafsah.

Profetenﷺ sa: “Jag hoppas att ingen med Guds vilja ska få stiga in i helveteselden som bevittnade Badr och al-Hudaibiyyah.”

Hafsa frågade: “Guds budbärare, sa inte Gud i Koranen ‘Ingen av er skall slippa ifrån denna [syn]. Det är din Herres fasta beslut.’ (Koranen 19:71)”

Profetenﷺ besvarade: “Hörde du inte när Han sa: ‘Därefter skall Vi föra dem i säkerhet som fruktade Gud. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.’ (Koranen 19:72)

När Europa befann sig i den mörka medeltiden blomstrade vetenskapen i den muslimska världen. Muslimska vetenskapsmän översatte grekiska verk och vidareutvecklade kunskaper inom medicin, astronomi, matematik, teologi etc. Vetenskapsmän så som Avicenna (Ibn Sina), Averroës (Ibn Rushd) och Ibn Khaldun är erkända auktoriteter inom sina respektive vetenskapsgrenar även av europeiska lärosäten.

Mona Walter menar väl inte på fullt allvar att Muhammad Yunus grundaren av Grameen Bank och mikrokreditkonceptet som belönades med Nobels fredspris 2006 kastade sitt förnuft innan han fick priset?

hikmaannons1