Berika ditt andliga liv

Menu & Search

När Jesus blev Gud: den arianska striden

Den 9 april besökte jag Lunds universitet för att lyssna på Rune Söderlunds föredrag ”Jesus som konfliktområde”. Rune är docent i dogmatik med symbolik vid Centrum för teologi- och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

När jag läste följande beskrivning av fördraget i broschyren bestämde jag mig genast för att detta föredrag måste jag gå på. Jag läste:

En helt avgörande fråga för alla kristna måste naturligtvis vara vem Jesus egentligen är. I evangelierna ställer Jesus själv frågan, vem anser lärjungarna att han är. På 300-talet uppstod en av de mest kända teologiska striderna århundradena igenom, den så kallade arianska striden. Den behandlade frågan om Kristus skulle betraktas som Gud själv eller bara som en skapad varelse. Ett åtminstone tillfälligt avgörande fick striden genom det berömda kyrkomötet i Nicea 325, men på sätt och vis är den aktuell även i vår egen tid, inte minst i relationen mellan kristendomen och islam.

I en liten sal med inga lediga sittstolar kvar inledde Rune sitt föredrag med att konstatera att en av de mest diskuterade frågorna i kristendomen är vem Jesus egentligen var?

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Den mest kända av alla kristologiska konflikter är den arianska striden som ägde rum under 300-talet, säger Rune.

Omkring 320 var Arius (256-336) presbyter i Alexandria i Egypten. I den tidigaste kyrkan var en presbyter en person som bistod biskopen med att förvalta församlingen och som vid gudstjänsten omgav denne. Det svenska ordet “präst” kommer av presbyter. Arius biskop hette Athanasius (298-373). Arius var asket och troligen av libysk härkomst.

Arius försökte ge Jesus en särställning. Särställningen bestod i att Jesus var skapad före allting annat. Skapad före alla andra människor. Skapad före himmel och jord. Han var helt enkelt en skapad varelse. Han hade inte funnits från evighet. Arius berömda slagord blev ”Det var en gång då han (Jesus) inte existerade.”

Arius var mycket begåvad och en god talare som spred sina läror i både tal och skrift men också genom poesi och sång. Hans läror spred sig kring stora delar av medelhavet.

De kristna hade hunnit bli många i det romerska riket. Det var inte bara teologer och lärda som debatterade om vem Jesus egentligen var utan även allmänheten deltog i denna debatt. Arius största motståndare blev biskop Athanasius av Alexandria år 328.

Athanasius riktade huvudsakligen två anklagelser mot Arius:

1. Arius gör sig skyldig till avgudadyrkan. Om Jesus är en helt vanlig människa då kan man inte tillbe honom. I bibeln står det att ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (Matt 4:10) Arius blev anklagad för att vara inkonsekvent i sin uppfattning och detta på grund av påverkan från den kyrkliga liturgin som innehöll lovprisningar av Jesus. Samtidigt som Arius hävdade att Jesus var en skapad varelse så tillät Arius, enligt hans motståndare, en viss tillbedjan av Jesus. Arius gjorde sig därmed skyldig till dyrkan av en människa, enligt hans motståndare. Arius tillbad skapelsen istället för skaparen.

2. Atanasius anklagade att Arius gjorde frälsningen om intet. Om Jesus ska kunna vara den utlovade frälsaren så måste han vara mer än en skapad varelse. Han måste vara Gud själv som har dött och spillt sitt blod för människorna.

Den arianska striden kom att bli så våldsam att kejsaren Konstantin (272-337) sammankallade hela kristenheten till ett gemensamt möte. Dock kom det endast ca 5 representanter från Väst medan ca 300 delegater kom från östkyrkan. Mötet ägde rum i staden Nicea år 325.

Rune Söderlund säger om mötet:

”Man får nog säga att mötet är den i särklass viktigaste händelsen i hela fornkyrkans historia.”

Under mötet var deltagarna intresserade av att veta vem de hade lidit för. En människa, Guds son eller Gud själv? Konstantin ledde själv de viktigaste förhandlingarna trots att han själv inte var kristen. Under mötet avvisades ariansismen som en villolära. Arius landsförvisades och hans böcker brändes på bål. Under mötet konstaterade man:

”Dem som säger: ’Det var en tid han inte fanns dem fördömer den katolska kyrkan.’”

I mötet konstaterade man också att Jesus är av samma väsen som Fadern.

Varför sa man inte bara att Jesus är Gud? Jo, arianerna var listiga enligt Rune Söderlund eftersom de lade in en annan innebörd i titlarna. Arianerna kunde gå så långt att de kunde kalla honom för Guds son men då menade dem inte att han var Guds sanna son utan endast Guds adoptiv son. Uttrycket ”Guds söner” är dessutom vanligt förekommande i Gamla testamentet (se Job 2: 1, 38: 7; Ps 29: 1; 89: 7). Arianerna kunde till och med gå med på att kalla Kristus gud men då menade dem inte att han verkligen var det utan dem menade att han kunde få namnet gud som en hedersbeteckning för han hade levat i sådan fullkomlig lydnad till Fadern. Jesus säger själv i Nya testamentet ”Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?” (Joh 10:34). Därför var arianernas motståndare tvungna att ta till begreppet ”av samma väsen som Fadern”. Den arianska striden tog inte slut 325 utan fortsatte i århundraden.

Det var ett spännande och intressant föredrag speciellt då jag vet att Gud lät sända det sista Sändebudet år 632 för att intyga att Jesus aldrig var jämställd Gud. I Koranen läser vi:

”Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son.” (5:75)

Vad är dina tankar om Jesus? Kommentera gärna!

PS: Jag vill passa på och tipsa om min bok Jesus i islam enligt bibeln som går att beställa via TAHARA.se.

bonehand

Salih Tufekcioglu

Lärare, föreläsare och bloggare med en passion för andlighet och teknik. Född och uppväxt i Malmö med vackra barndomsminnen från Seved. Älskar medmänsklighet och avskyr rasism. Bär alltid med sig en anteckningsbok och penna. Se min kurskatalog med distanskurser i muslimsk tro. Kontakta mig via Telegram.

Related article
67 bevis från bibeln att Jesus inte är Gud

67 bevis från bibeln att Jesus inte är Gud

Vem var Jesus? Svaret på denna fråga är en viktig…

5 Discussion to this post

 1. Richard Agaeus skriver:

  Faktafel:

  “Arius biskop hette Athanasius (298-373)”

  Nej Arius biskop var Alexander I, Athanasius blev biskop år 328

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pope_Alexander_I_of_Alexandria

  • admin skriver:

   Är det verkligen faktafel?

   “På konciliet i Nicaea 325 vände sig Athanasius mot Arius, och som biskop av Alexandria kämpade han hela sitt liv för Faderns och Sonens gudomliga väsenslikhet gentemot arianismen. Arianskt sinnade romerska kejsare landsförvisade honom flera gånger. I kristologins historia intar Athanasius en framträdande plats, och räknas näst Origenes som den mest inflytelserika av de grekiska kyrkofäderna.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Athanasius)

   • Richard Agaeus skriver:

    Ja, det är faktafel – den meningen du citerar kan missförstås. Som biskop av alexandria kämpade han hela sitt liv, de insatta vet ju att konstantin och hans senare kejsarsöner till slut valde den arianska sidan och landsförvisade många biskopar inkl athanasius och påven av Rom blev fängslad.

    Men nej år 325 var Alexander biskop av alexandria och ja athanasius deltog i Nicaea med Alexander men han var inte ännu biskop.
    Det var Alexander som var Arius biskop och han som uteslöt honom vilket startade konflikten.

 2. Alhassan skriver:

  Tack för belysningen kunskapsmässigt.
  no comment!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Type your search keyword, and press enter to search