Berika ditt andliga liv

Menu & Search

Vad tävlar du om?

tävlaranda

“Tävla därför med varandra om att göra gott. Var ni än befinner er skall Gud samla er [på Domens dag]; Gud har allt i Sin makt.” (Koranen 2:148)

Allah har skapat människan och lagt i henne en anda av vinnarinstinkt. Denna instinkt kan hon använda för att: tävla om det bestående i det Efterkommande liv eller om det förgängliga i detta liv. Om människan ignorerar och struntar i att tävla om det Efterkommande livet kommer hon istället tävla om det världsliga livet. Därför kan vi idag se flertalet människor tävla om att ha den högsta lönen, de dyrbaraste kläderna med de finaste märkena och de flottaste bilarna etc. Vi ser att människor älskar idrotter och spel där de får tävla med andra inför stora tittarskaror för personlig ära och heder. Få är dock de som tävlar om det bestående goda, de som tävlar efter att behaga och komma nära sin Skapare.

Utvandrarna och hjälparna

Profeten, över honom vare frid, visste mycket väl om denna vinnarinstinkt som Allah hade lagt i människan och människans fallenhet för att använda denna insikt för att berika sina egna begär och egon. För att leda denna instinkt till det godas tjänst hos sina följeslagare (sahaba) och på så sätt bli en positiv kraft för att göra det goda delade Profeten in under Allahs befallning sina följeslagare i två välsignade grupper, al-muhadjirin (utvandrarna) och al-ansar (hjälparna). Dessa två grupper tävlade intensivt om Allahs och Profetens gunst. De gjorde allt för att visa sin större beredvillighet för uppoffring för islams sak framför den andra gruppen. Om de kände att Profeten, över honom vare frid, visade större uppskattning för den andra gruppen blev de sorgsna och kände sig besegrade. Profeten, över honom vare frid, älskade dock båda grupperna och poängterade ständigt deras unika och goda karaktärsdrag. Det var denna goda tävlaranda som Profeten, frid vare över honom, fostrade hos sina två grupper av följeslagare och som ledde till att de blev denna världens främsta och bästa generation.

Profeten, frid vare över honom, var samtidigt mycket väl medveten om att vinnarinstinktens mörka sidor kunde ta övergreppet om följeslagarna och leda dem till undergång. Tävlarandan kunde förvandlas till en kamp där den ena gruppen bekämpade och såg ner på sin medtävlare. För att förhindra att detta skulle ske lät han i ett tidigt skede låta varje person från muhadjirin ingå ett personligt broderskap med en bror från ansar. Under vått och torrt skulle de stå upp för varandra. Detta ”broderskap i anden” var det perfekta botemedlet mot vinnarinstinktens mörka sidor.

Djahiliyyah (okunnighetens era)

Vid ett tillfälle under Profeten uppfostringsfas av följeslagarna visade sig dock vinnarinstinktens mörka sida då en tvist uppstod mellan de två grupperna av följeslagare. Under tvistens hetta hördes stridsropen ”Oh muhadjirin, kom till undsättning!” och ”Oh ansar, kom till undsättning!” skalla från de två lägren. Även om de kallade till hjälp och stöd via dessa två välsignade namn poängterade Profeten, över honom vare frid, att denna form av stridsrop tillhörde djahiliyyah, okunnighetens era.

Abu Bakr as-Saddiq vs Umar bin Khattab

Den goda vinnarglöden bland följeslagarna var som tydligast bland Profetens, över honom vare frid, absolut närmsta följeslagare, Abu Bakr as-Saddiq och Umar bin Khattab. Umar berättar med egna ord att en dag när Profeten, över honom vare frid, uppmanade muslimerna att samla in allmosor för islams sak kom han till Profeten. Han tänkte att idag skulle han förvisso segra över Abu Bakr och därför hade han tagit med hälften av sin ägodelar. Profeten, över honom vare frid, frågade honom vad han hade lämnat kvar till sin familjs försörjning. ”Den kvarvarande hälften.” svarade Umar. Allt detta offrade Umar för Guds skull. Han hade gjort sitt yttersta och trodde sig inte kunna bli slagen av någon annan, speciellt inte av Abu Bakr, hans främste medtävlare om det goda. Abu Bakr as-Saddiq kom till Profeten, över honom vare frid, för att höramma insamlandet av allmosor. Det var Abu Bakrs tur nu. Med sig hade han hela sin alla sina ägodelar. Profeten, över honom vare frid, såg förvånat på Abu Bakr och frågade honom vad han hade efterlämnat till sin familjs försörjning. ”Jag har endast efterlämnat Allah och Profeten” var Abu Bakrs självklara svar. Umar ibn Khattab erkände sig besegrad. Den dagen kom han till insikt att han aldrig skulle kunna segra över Abu Bakr. Abu Bakr var en oslagbar motståndare. Aldrig kunde han vinna över Abu Bakr. Detta var följeslagarnas tävlaranda. Detta var vad de kämpade för och offrade för. Framför deras ögon hade dem endast Paradiset och dess fröjder. Denna världen och dess glitter var för dem endast ett fängelse.

Det finns många nutida exempel på god tävlaranda och till allt det goda som det kan leda till. Jag minns än idag när jag under min resa i det heliga landet lärde känna en ung bror som studerade vid Medina universitet. När jag fick reda på att han på egen hand hade lärt sig Koranen utantill ställde jag frågan vad som var hans hemlighet. Svaret jag fick var att han tillsammans med sin nära vän hade tävlat om att lära sig Koranen. Tillsammans hade de lagt upp mål och milstolpar. Deras välsignade tävling hade lett till att de idag är hafiz, bevarare av Guds heliga ord.

Säljteam

Jag minns min arbetschef som jag hade när jag under ett tag arbetade som försäljare. Innan vi fick henne som ny chef arbetade varje försäljare för sig själv och hade sina egna personliga försäljningsmål att nå upp till. Hon införde ett nytt system på arbetsplatsen som revolutionerade arbetssättet och fick försäljningssiffrorna att skjuta i höjden. Hon införde den goda tävlarandan bland oss försäljare. Istället för att arbeta en och en delade hon oss in i säljteam. Hon införde tävlingar för säljteamen med fina och attraktiva priser. Varje säljteam gjorde nu sitt yttersta för att vinna över de andra säljteamen. Detta resulterade i ett blomstrande företag.

AlMaghrib Institute

Ett konkret exempel på en muslimsk organisation som har anammat Profetens exempel vad gäller den goda tävlarandan är den amerikanska organisationen AlMaghrib Institute. Deras säljande koncept är att erbjuda helgutbildningar om islam över hela Nordamerika. Detta har varit ett mycket framgångsrikt och lyckat koncept vilket har lett till att det har bildats studentgrupper i olika städer. Dessa studentgrupper har i sin tur organiserats av institutet i ett så kallat qabilahsystem. Qabilah är det arabiska ordet för ”klan”. Flera av dessa klaner är spridda över hela Nordamerika. AlMaghrib Institute har infört ett system där klanerna tävlar med varandra om att inneha segerpokalen. Denna pokal vandrar kring de olika vinnande klanerna som har fått högsta betyg vid tentamina. Detta är ett konkret exempel där man verkligen har studerat Profetens biografi i detalj och dragit lärdomar ur detta studium. Man har återupplivat en utdöd sunnahom att tävla efter det goda och på så sätt har man lyckats etablera Nordamerikas främsta och största muslimska utbildningsinstitut.

Efter alla dessa goda exempel är det viktigt med några varningsord. Många muslimer har idag tyvärr förväxlat idén om att tävla med varandra med den olyckliga idén att istället tävla emot varandra. De ser ner på sina medtävlare. De till och med avskyr och ogillar dem. De enda som förtjänar första priset är de själva och ingen annan. Detta är inget annat än djahiliyyah! Detta tankesätt är både skadligt för deras egen utveckling och för islams framväxt. En god atlet respekterar sin motståndare och medtävlare. Den gode atleten som förlorar mot sin motståndare anklagar aldrig sin motståndare för fusk. Istället erkänner den gode atleten sig besegrad, drar sig tillbaks till sin träningslokal med en ett självkritiskt sinnelag och ställer sig frågan: ”Vad gick fel?” Detta är den korrekta inställningen. Detta är segrarens inställning. Detta är den troendes inställning som lik Abu Bakr as-Siddiq vinner både i detta liv men också i det Efterkommande liv, den slutgiltiga segern. Frågan vi alla bör ställa oss själva är huruvida vi verkligen vill tävla om det goda och hur mycket vi är beredda att uppoffra.

Article Tags
Salih Tufekcioglu

Lärare, föreläsare och bloggare med en passion för andlighet och teknik. Född och uppväxt i Malmö med vackra barndomsminnen från Seved. Älskar medmänsklighet och avskyr rasism. Bär alltid med sig en anteckningsbok och penna. Se min kurskatalog med distanskurser i muslimsk tro. Kontakta mig via Telegram.

Related article
Mina 3 ledord för 2017

Mina 3 ledord för 2017

Mike Vardy från podden Productivityist har inspirerat mig att välja…

8 appar som gör dig mer produktiv

8 appar som gör dig mer produktiv

I detta blogginlägg presenterar jag åtta av mina mest produktiva…

7 hälsoeffekter med svartkummin

7 hälsoeffekter med svartkummin

Svartkummin (nigella sativa) är ett av de mest vördade medicinska…

Discussion about this post

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Type your search keyword, and press enter to search