Kategorier
Artiklar

Lista över vanligt förekommande islamiska uttryck

Alayhis salam – ”Frid var med honom”

Allahu akbar – ”Gud är större”

Allahu alam – ”Gud vet bäst”

Amma baad – ”Vad som kommer efter”; ett uttryck som används för att separera introduktionen från huvudämnet i ett tal, introduktionen avser oftast Guds böner och glorifierande.

Astagfurallah – ”Jag ber om Guds förlåtelse”, kan även användas som svenskans ”herregud”

Audhu billahi min ash shaytan ar rajim – Jag söker skydd mot Satan hos Gud

Azza wa jal – Används efter att Guds namn har nämnts och betyder ”Mäktig och majestätisk är Han”

Barakallah fik – ”Må Guds välsignelser vara med dig”

Bismillah ar Rahman ar rahim – ”I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn”

Fi Amanallah – ”I Guds skydd”

Fi Sabilillah – ”Enligt Guds väg”, ”För Guds sak”, ”För kärleken till Gud”

Al hamdu lilah wa shukru lillah – ”Prisad vare Gud och tack vare Gud”

Hasbala, Hasbunallah wa nimalwakil – ”Gud är tillräcklig för oss och en utmärkt väktare”

Hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah – ”Det finns ingen annan kraft eller styrka än Gud”

Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun – ”Vi är skapade av Gud och till honom kommer vi återvända”

Inshallah – ”Om Gud vill”

Istighfar – Att be om förlåtelse genom att säga Astagfuralah – ”Jag söker förlåtelse hos Gud”

Jalla jalaluh – ”Stor är Hans majestät”

Jazakallahu khairan – ”Må Gud belöna dig med godhet”

Karam allahu wajhahu – ”Må Gud hedra honom”

Labbayk – ”till din tjänst” böneutrop som ingår i pilgrimsritualen

Labbayk, innal hamda, wa naimata lakawulmulk la shareekla – ”Här är jag min Gud, här är jag, oh Gud, här är jag. Du har ingen partner, här är jag, säkert all beröm, nåd och herravälde tillhör Dig, och Du har ingen partner”

La hawla wala quwwata illa billah – ”Det finns ingen kraft eller styrka förutom hos Gud”

Ma Salama – ”Med fred”

Mashallah – ”Det blev som Gud ville”

Mawlana – Vår store mästare

Rabbana wa lakal hamd – ”Vår Herre, pris tillkommer endast Dig”

Radiyallahu anha – ”Må Gud bli nöjd med henne”

Radiyallahu anhu – ”Må Gud blir nöjd med honom”

Radiyallahu anhum – ”Må Gud bli nöjd med dem”

Rahimahullah – ”Må Gud ha nåd över honom”

Assalamu alaykum – ”Frid vare med dig”

Sallahu alayhu wa sallam – ”Må Gud välsigna honom och ge honom frid”

Sami allahu liman hamidah – ”Gud hör den som prisar Honom”

Sayyiduna – ”Vår mästare”

Subhanallah – ”Gud vare lovad”

Subhanahu wa ta’ala – ”Håll er till förlåtelse, förespråka det som är rätt, men vänd bort från den okunniga”

Ta-ala – ”Överväldigad är han”

Taawwudh – ”Jag söker skydd hos Gud” – Audhu billahi minash shaitan nirajeem

Tabarakallah – ”Välsignad är Gud”

Tahmid – att säga ”Alhamdulillah

Takbir – att säga ”Allahu akbar

Talbiya – att säga ”Labbayk

Tamjid – förhärliga Gud

Tardiya – Att säga uttryck som börjar med ”radiyallahu..”

Tasbih – Att säga ”Subhanallah