Kategorier
Citat

Religiöst primitiva

Citat av Karen Armstrong.