Kategorier
Citat

Medmänsklighet

Citat av Salih Tufekcioglu.