Kategorier
Bokrecensioner

Misquoting Muhammad av Jonathan A.C. Brown

Begrepp som jihad, halalslakt och sharialagar väcker upprörda känslor. I media debatteras begreppen och tonen är ofta hätsk och ensidig. Allt för ofta sker dessa debatter utan djupare analyser och historiska fakta. Många gånger florerar även myter och missuppfattningar.

Författaren till boken Miquoting Muhammad: The Challange and Choices of Interpreting the Prophets Legacy lyfter fram dessa “kontroversiella” frågor till en intellektuell och djupare diskussion. Han visar på hur muslimska lärda har tolkat och förstått dessa begrepp på olika sätt. Författaren visar också på bredden och djupet av de olika tolkningstraditionerna inom den sunnitiska traditionen. I boken diskuterar han bland annat kampen mellan förnuft och uppenbarelse, vetenskap och religion och eviga sanningar i en värld av skiftande värderingar.

Författaren Jonathan A. C. Brown är professor i islamiska studier och muslimsk-kristen förståelse vid Georgetown universitetet. Brown tar med läsaren på en fantastisk resa genom den muslimska civilisationen, allt från den arabiska våren till det osmanska rikets fall. Författaren har, bland annat, en väldigt bra introduktion till de fyra rättsskolorna inom sunni islam. Jag fick lära mig mycket här som jag tidigare inte kände till. Exempelvis hur rättsskolorna skiljer sig åt i sitt sätt att förstå de religiösa texterna.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs “Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

I boken slår Brown bland annat hål i myten om att den muslimska världen skulle vara i behov av en muslimsk reformator i stil med Martin Luther, som bland annat efterfrågas av så kallade liberala muslimer som exemplevis Hanna Gadban i boken Min jihad. Han nämner flera exempel på muslimska intellektuella som utifrån islams grunder har argumenterat för en modern tolkning av islam. Den muslimska världen bygger på ett rikt och öppet intellektuellt samtal där olika åsikter och idéer möts.

Brown väver också in på ett sofistikerat och snyggt sätt hur liknande kontroversiella frågor historiskt har diskuterats och tacklats i den judeo-kristna världen. Detta är en extra dimension som jag personligen uppskattar och som visar på hur beläst och väl förankrad Brown är i de tre stora världsreligionerna.

Den enda kritik som jag kan rikta mot boken är att man som läsare får anstränga sig och läsa mellan raderna för att bilda sig en uppfattning om var författaren själv står i de olika frågorna. Detta är något som också Shabir Ally kritiserar. Hade Browns egna röst varit tydligare hade jag utan tvekan gett boken fyra stjärnor.

Boken har, för mig, varit intellektuellt stimulerande som både har breddat och utmanat min syn på den muslimska världen och tolkningstraditionen.

Betyg: ★★★☆☆

Vilken bok har utmanat dig? Jag skulle bli jätte glad om du svarade med en kommentar i rutan nedan.

hikmaannons1