Kategorier
Ljud

Surah al-Insan på arabiska och svenska

Detta är en unik koraninspelning. Den arabiska recitatören är Omar Hisham al Arabi. Han reciterar kapitel 76 i Koranen som heter al-Insan (sv. Människan).

Jag läser den svenska översättningen som till stora delar är tagen av Crusenstolpes översättning från 1843. Den är något moderniserad och korrigerad. I min korrigering har jag använt mig av främst Mohammed Knut Bernströms översättning samt den engelska översättningen utgiven av Saheeh International. Eventuella fel och brister är mina egna.

76. al-Insan (sv. Människan)

 

Detta är första suran som jag har producerat på detta sätt. Jag vill gärna veta vad du tycker! Skriv i kommentarrutan nedan och tyckt till. Vad var bra och vad var inte bra? Vad kan förbättras? Vill du se att översätter fler kapitel ur Koranen på samma sätt? Din feedback är jätte viktig för mitt framtida arbete med Koranen inläst på arabiska och svenska.

monstrades